Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Boss Spółka z o.o.
Rezerwacja on-line
PL


Regulamin

REGULAMIN POBYTU W Hotelu Boss***

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Boss w Warszawie przy ul. Żwanowieckiej 20.
2. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem Gościa w Hotelu Boss jest Recepcja Hotelowa.
3. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Regulamin Hotelu dostępny jest w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Hotelu: hotelboss.pl
5. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. 

6. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00
7. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Hotelu (z góry).
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
9. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie karty meldunkowej oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
10. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
12. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
13. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 7.00 – 10.00.
14. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.  
15. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę;
d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
a w przypadku jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę i życzenie;
e) wymianę pościeli w 3 dobie pobytu Gościa.
16. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a) udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
b) budzenie o wyznaczonej godzinie;
c) przechowywanie w depozycie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu;
d) przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu. 
17. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług
w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. 
18. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
19. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
20. Parking Hotelu Boss jest bezpłatny, niestrzeżony. 
21. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 
22. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
23. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
24. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
25. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
26. W okresie letnim przy Hotelu znajduje się plac zabaw dla dzieci. Dzieci mogą z niego korzystać tylko pod opieką osoby dorosłej.
27. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz lobby jest zabronione.
28. W razie naruszenia zakazu palenia, Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju kwotą 500 zł. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej, Gość również zostanie obciążony kosztami jej przyjazdu.
29. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
30. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
31. Hotel może skrócić pobyt Gościa naruszającego regulamin hotelowy oraz łamiącego przepisy prawa.
32. W Hotelu Boss zwierzęta są akceptowane pod warunkiem ich zgłoszenia i uiszczenia dodatkowej opłaty. Gość hotelowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
33. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higieniczno-sanitarnych nie mogą być one wprowadzane do restauracji hotelowej.
34. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek turystycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
35. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji. 
36. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu. 
37. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
38. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
39. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

Życzymy Państwu miłego pobytu
Dyrektor Hotelu Boss***

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by być na bieżąco z aktualnymi ofertami oraz aktualnościami.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymywania ofert marketingowych zawartych w naszym Newsletter od Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss sp. z o.o. informacji handlowej zawartej w naszym newsletter środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udogodnienia

hotel boss
Hotel Boss*** informuje, że w roku 2021 uzyskał subwencję finansową w ramach programu „TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”.
Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju.
hotel boss
Hotel Boss*** otrzymał dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020